DESPRE NOI:

Consiliul Judeţean Bihor, în parteneriat cu Autoguvernarea Hajdu-Bihar şi primăriile Oşorhei, Sălacea, Şimian şi Lugaşu de Jos,  a demarat în luna iulie 2011, proiectul „Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu Bihar)”, cod proiect HURO 0802/087_AF. Partenerii asociaţi ai proiectului sunt: Direcţia Silvică Oradea, Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor, Universitatea din Oradea şi Administraţia Parcului Naţional Hortobagyi.

Proiectul a fost aprobat spre finaţare in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania 2007-2013, Axa prioritara 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.3. Protecţia mediului, Operaţiunea 1.3.1. Protejarea naturii şi a valorilor naturale – proiecte de infrastructură.
           

            Valoarea totală a proiectului este de 452474,22 euro, din care partea de co-finanţare suportată de CJ Bihor este de 3539,27 euro, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională  şi co-finanţarea naţională de la bugetul de stat este de 441865,79 euro, iar contribuţia proprie a tuturor partenerilor este de 10.608,43 euro. Perioada inițială de implementare a proiectului a fost de 18 luni, din iulie 2011.

 

Proiectul vizează realizarea unei reţele de arii naturale protejate prin construirea a 6 centre de informare şi vizitare a ariilor naturale protejate Pădurea cu narcise de la Oşorhei, Lacul Cicoş de la Săcueni, Păşunea cu Corynephorus de la Şimian, Defileul Crişului Repede, Complexul hidrografic Valea Rece de la Sălacea şi Complexul paleontologic Gruiul Pietrii de la Lugaşu de Jos. De asemenea, cele 6 arii protejate au fost cartate, perimetrate, bornate, si au fost amenajate şi traseele de acces şi vizitare a acestora. În vecinătatea centrelor de vizitare au fost amenajate locuri de parcare si campare. 

Ariile din judeţul Bihor menţionate mai sus împreună cu cinci arii protejate din judeţul Hajdu-Bihar (Bihari-legelö, Jónásrész, Kék-Kálló völgy, Mogyorós-erdö és Teleki-legelö) constituie o reţea de arii protejate şi sunt promovate împreună.